قرار عاشقی

مراسم زیارت عاشورا

در بیت شهید مسعود رضایی

🕓 جمعه 8 مهر، راس ساعت 19

📍ساری، بلوار پاسداران، خیابان شهید مقدم‌فر، علامت پرچم، بیت شهید رضایی